O STEP

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 2. 5. 2019, 09:34; Pavouk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
30

Síť ekologických poraden STEP

Síť ekologických poraden STEP sdružuje ekoporadny, ekoporadkyně a ekoporadce z celé České republiky, pracuje na stabilizaci a profesionalizaci oboru ekologického poradenství, zabývá se osvětou a vzděláváním ekoporadců, pracovníků veřejných institucí i občanů. Ekologické nebo také environmentální poradenství je soubor služeb,které pomáhají občanům i různým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. Je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.

Těžiště činnosti ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí.

Kancelář Brno

Síť ekologických poraden, Panská 9, 602 00 Brno

tel.: 542 422 750

tel.: 776 057 637

kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petr Ledvina, petr.ledvina@veronica.cz


Webové stránky Sítě ekologických poraden


Administrátor wikikartotéky Mgr. Ing. Petr Ledvina petr.ledvina@veronica.cz