Ochrana přírody, krajina, zeleň: Porovnání verzí

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 38: Řádka 38:
 
'''[//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Uživatelská příručka] vám napoví, jak MediaWiki používat.'''
 
'''[//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Uživatelská příručka] vám napoví, jak MediaWiki používat.'''
  
'''Aktualizováno v průběhu roku 2015.'''
+
'''Aktualizováno v průběhu roku 2016.'''
  
  

Aktuální verze z 20. 2. 2017, 17:12

Ochrana přírody

 1. Co jsou to zvláště chráněná území?
 2. Co je to odstupňovaná ochrana přírody a krajiny?
 3. Co je zakázáno v lese?
 4. Co znamená „ochrana přírody a krajiny“?
 5. Co rozumíme soustavou Natura 2000?
 6. Co se skrývá pod zkratkou CITES?


Stromy, kácení stromů, ochrana zeleně

 1. Lze obnovit zničené původní porosty luk a pastvin?
 2. Jak jsou chráněny dřeviny rostoucí mimo les?
 3. Za jakých podmínek lze pokácet dřevinu rostoucí mimo les?
 4. Jak je to s náhradní výsadbou a odvody za kácení?
 5. Jsou některé dřeviny zvláště chráněny?
 6. Kdo povoluje kácení dřevin?
 7. Kam se obrátit, jestliže mám za to, že v okolí byl nelegálně pokácen strom?
 8. Jaké jsou sankce za nezákonné pokácení dřevin?
 9. Jak se chovat v plochách veřejné zeleně?
 10. Co máme dělat, když ze stromu padají při větru klacky?
 11. Co je třeba zařídit před zasazením stromu/aleje?
 12. Jak je chráněna nelesní zeleň (dřeviny) kolem liniových staveb?


Ostatní

 1. Co jsou invazní druhy rostlin?
 2. Co jsou pozemkové spolky a jaký mají význam?
Uživatelská příručka vám napoví, jak MediaWiki používat.

Aktualizováno v průběhu roku 2016.


Logo BG na web.jpg


Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz