Omezují vás volně žijící zvířata významně v nějaké činnosti?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Jde např. o výskyt hadů, obojživelníků, mravenců, sršňů a dalšího bodavého hmyzu na vaší zahradě nebo v obydlí, případy, že objevíte při rekonstrukci zimní či letní kolonii netopýrů, chcete letnit rybník, ve kterém se vyskytují škeble či raci, chcete rekonstruovat komín a je na něm hnízdo čápa, chcete sekat obilí, ve kterém hnízdí moták pochop, loví-li vám jestřáb pravidelně slepice, vydra rybník apod.


Doporučujeme

  • Zvažte, zda je váš konflikt se živočichy opravdu zásadní a zda není možné se střetu vyhnout.
  • V případě volně žijících živočichů a zejména chráněných druhů vždy požádejte o radu odborníka.
  • Jakákoliv manipulace nebo narušení biotopu je u chráněných druhů zakázaná a trestná.
  • Upřednostněte mechanické prostředky před chemickými a pokud se potřebujete zbavit roje včel, sršňů nebo vos, tak kontaktujte odborníky.


Podrobný popis problému

Volně žijící zvířata

Ve všech případech, kdy Vás volně žijící živočichové omezují v nějaké činnosti, je třeba se obrátit na odborníky, kteří mohou provádět záchranné přenosy těchto (mnohdy chráněných) živočichů či Vám problém pomohou vyřešit jinak. Tyto odborníky najdete:

  • ve všech záchranných stanicích pro živočichy. Aktuální kontakty na ně a na další organizace najdete na webové adrese www.zvirevnouzi.cz
  • na místně příslušné správě chráněné krajinné oblasti
  • na místně příslušném krajském úřadě, obecních úřadech (na odborech životního prostředí)

Se zvláště chráněnými druhy může manipulovat pouze oprávněná osoba. Pokud jde o bezprostřední záchranu života či zdraví zvířete, tak má záchrana přednost. Pokud se vám ale například netopýři usídlili v šachtě, kterou potřebujete opravit nebo zaslepit, tak jejich přesun musí provést oprávněná osoba.


Roj včel

V případě výskytu roje včel volejte na obec, kde vám sdělí kontakty na místní včelařskou organizaci. Nejbližšího včelaře, který vám podá okamžitou radu, můžete zjistit také u Českého svazu včelařů na www.vcelarstvi.cz

Hasiči (tel. 150) zasahují pouze tehdy, pokud jde o ohrožení životů na veřejném prostranství nebo ve veřejných budovách v rámci integrovaného záchranného systému. Hasiči také zasáhnou, pokud se v blízkosti včelího roje či hnízda trvale vykytuje osoba s průkazem alergika. Jinak si vlastníci a uživatelé nemovitostí musí poradit sami a objednat si odbornou firmu.


Sršní hnízdo

Sršni se nerojí. V srpnu nebo v září vychová hnízdo oplozené samičky, ty se rozletí a zimu přežívají ve štěrbinách. V této době do zimy sršní hnízdo už víceméně přežívá jen ze setrvačnosti a do mrazů obyčejní sršni zahynou. Na jaře potom samičky najdou vhodné místo a založí nové hnízdo, které zas na konci léta vychová další samičky. Takže pokud to vydržíte do mrazů, můžete potom hnízdo se zkřehlými neškodnými sršni zlikvidovat, pokud to už dříve neudělají ptáci. Preventivní ochranou je pak časně na jaře vyhodit zbytek starého hnízda, ucpat štěrbiny, kde by samičky mohly založit nové hnízdo a případně natřít něčím, co by je odpudilo. Další krok je potom v květnu kontrola a likvidace sršních hnízd, která jsou v té době ještě málo početná, a tudíž dobře likvidovatelná.

I v tomto případě platí, že hasiči zasahují pouze tehdy, pokud jde o ohrožení životů na veřejném prostranství nebo ve veřejných budovách v rámci integrovaného záchranného systému nebo pokud se v blízkosti sršního hnízda trvale vykytuje osoba s průkazem alergika. Jinak si vlastníci a uživatelé nemovitostí musí poradit sami a objednat si odbornou firmu.


Legislativa

č. 395/1992, kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb. Seznam zvláště chráněných druhů


Další čtení

Národní síť záchranných stanic

Český svaz včelařů


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP