Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 5. 12. 2014, 15:28; Renata.plackova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Ovzduší, hluk, světelné znečištění
  • Kvalita ovzduší**
 - Které škodliviny znečišťují ovzduší?
 - Jak a kde najít informace o kvalitě ovzduší v místě Vašeho bydliště?
 - Jaké informace naleznu v Integrovaném registru znečišťování?
 - Co je smog a jak se chovat při smogové situaci?
 - Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem průmyslový nebo zemědělský zdroj?
 - Jaké jsou limity pro pachové látky, které musí provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší dodržovat?
 - Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem či kouřem soused?
 - Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů v domácích kamnech a kotlích?
 - Co říkají zákony k pálení odpadu?
 - Co mohu dělat, je-li obec zamořena tmavým kouřem?
 - Jak se měří tmavost kouře?
 - Co lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech, domovních kotlích?
 - Čím jsou dioxiny nebezpečné?
 - Co jsou freony a čím jsou nebezpečné?
 - Jak dlouho mohou být freony ještě používány a jaké k nim existují alternativy?
  • Kvalita vnitřního ovzduší v domácnostech**
 - Jak se sleduje kvalita ovzduší v bytě?
 - Co se vypařuje doma do ovzduší?
 - Co je formaldehyd a máme se ho bát?
 - Jak ovlivnit koncentraci formaldehydu v prostředí?
 - Je pasivní kouření jen obtěžující nebo i škodlivé?
 - Co vzniká při vaření a topení?
 - Co je azbest?
 - Jaké problémy nám přináší azbest?
 - Proč se mluví o radonu?
 - Co je radon a jak vzniká?
  • Hluk a světelné znečištění**
 - Jaká je právní úprava ochrany před obtěžováním hlukem?
 - Jak se měří hluk?
 - Jak zvukově zaizolovat stěnu od sousedů?
 - Co dělat, pokud jsme obtěžováni světlem?