Proč se vyhýbat chemickým čistírnám?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda, praní, čištění

Úvod

Chemické čistírny v dnešní době pracují převážně s perchlorethylénem (PER), některé též s uhlovodíky (těžkými benziny). V obou případech jde o chemikálie silně zatěžující životní prostředí. Proto bychom se měli chemickému čištění textilií pokud možno vyhnout.


Doporučujeme


Podrobný popis problému

Perchlórethylén - nebezpečí pro životní prostředí i zdraví

Perchlóretylen (PER), jindy zvaný tetrachlorethylen či tetrachlorethen, patří mezi těkavé uhlovodíky obsahující chlór, dráždí sliznici, poškozuje mimo jiné játra, hromadí se v tukových tkáních a existuje podezření, že přispívá ke vzniku nádorových onemocnění. Jeho chemický vzorec je Cl2C=CCl2. Zatěžuje i vodu a její sedimenty a ukládá se v organismech ryb. PER z chemických čistíren proniká do ovzduší a může se tak dostat do přilehlých obytných budov, škol a obchodů, popřípadě i do potravin (zvláště pak výrobků obsahujících tuky), které jsou poblíž skladovány. Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny ho klasifikuje jako karcinogen Skupiny 2A, což znamená pravděpodobnou karcinogenitu pro člověka.

Také textilie po čištění PER zadržují zbytky této látky. Měli bychom je proto nejméně po dobu dvou dnů nechat vyvětrat - nejlépe na čerstvém vzduchu venku. Mimo PER se jako ředidel používá dalších uhlovodíků - těžkých benzinů.

Pokud je nutné svěřit šaty chemické čistírně, měli bychom dávat přednost provozovnám, které pokud možno nesousedí s prodejnami potravin a pracuje v nich odborný personál.


Symbol chemického čištění - výrobek lze čistit tetrachloreténem}

Domácí ošetřování textilií

Abychom nemuseli navštěvovat čistírny, je důležitý výběr textilií. Nakupujeme pokud možno výrobky, které lze prát a ošetřovat doma a nejsou označeny symboly pro chemické čištění (”P” - PER, ”F” - uhlovodíky, ”A” - PER nebo benzíny). Mnohé textilie, u kterých je doporučeno chemické čištění, lze - na vlastní nebezpečí - šetrně prát v ruce či v pračce. Riziko, které přitom podstupujeme, je vyváženo menším zatížením zdraví a životního prostředí.

Komentář k symbolu - symbol P v kolečku: Výrobek se může chemicky čistit tetrachloreténem (perchloretylénem), benzinem, trifluortrichloretanem nebo fluortrichlormetanem obvyklými postupy čištění.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • www.zeleneuradovani.cz/uklid Stránky Sítě ekologických poraden, podrobné úklidové informace, informace nejen o velkých úklidech, seznamy nežádoucích látek, vzory veřejných zakázek
  • Ökologisch reinigen, informace rakouské organizace "die Umweltberatung" Österreich, nejvíce dostupných informací k problematice (německy)
  • Richardsonová, R.: Domov. Nové pohledy na zdravé, bezpečné a přirozené bydlení. Perfekt, Bratislava, 2003. ISBN 80-8046-237-2. Spousta rad pro domácnost nejen z oblasti šetrného úklidu.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica