Všechny stránky

Přejít na: navigace, hledání
Všechny stránky
 
Všechny stránky
Bydlení a domácnostChemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředíCo dělat, pokud jsme obtěžováni světlem?
Co dělat při nálezu uhynulého živočicha či opuštěného domácího zvířete?Co dělat s autovrakem?Co dělat v případě, že vám strakapoudi ničí zateplenou fasádu?
Co je a jak funguje carsharing?Co je azbest?Co je biodynamické zemědělství?
Co je ekologické zemědělství a jak se liší od konvenčního?Co je ekologičtější (vratná) skleněná láhev nebo PETka?Co je ekologičtější plastový nebo papírový sáček (taška)?
Co je energetický štítek budov?Co je formaldehyd a máme se ho bát?Co je mulč neboli nastýlka a jak jej vytvořit a kdy jej použít?
Co je pentachlorfenol (PCF) a v čem je obsažen?Co je radon a jak vzniká?Co je smog a jak se chovat při smogové situaci?
Co je to "sousedský spor"?Co je to PCB a čím je nebezpečné?Co je to bavlna?
Co je to bezplenová metoda?Co je to biouhel?Co je to ekocertifikace?
Co je to ekomóda a jaké existují alternativy v ekologickém oblékání?Co je to elektrosmog, odkud pochází a jak nám škodí?Co je to expandovaná slída?
Co je to expandovaný perlit?Co je to extrudovaný polystyren?Co je to kokosové vlákno?
Co je to kolektivní systém a povinnost zpětného odběru? Jaká je výše recyklačního poplatku?Co je to korek?Co je to len?
Co je to nulový dům?Co je to nábytková banka?Co je to odstupňovaná ochrana přírody a krajiny?
Co je to ovčí vlna?Co je to permakultura?Co je to pěnové sklo?
Co je to pěnový polystyren?Co je to skelná a minerální vata?Co je to sláma?
Co je to spolek (dříve občanské sdružení)?Co je to spravedlivý obchod - fair trade?Co je to srážkovné?
Co je to stand-by režim (pohotovostní režim)?Co je to územní plánování a jak se do něj zapojit?Co je třeba zařídit před zasazením stromu/aleje?
Co je vermikompostování, jak na to?Co je vhodné ke kompostování?Co je zakázáno v lese?
Co je zelené hnojení?Co jsou a jak fungují biokluby, potravinové banky a biobanky?Co jsou bioprodukty, biopotraviny a jak se označují?
Co jsou dřevovláknité izolační desky?Co jsou freony a čím jsou nebezpečné?Co jsou invazní druhy rostlin?
Co jsou lehké panely z dřevité vlny?Co jsou montážní pěny z polyuretanu?Co jsou perfluorované látky a jak jsou nebezpečné?
Co jsou pozemkové spolky a jaký mají význam?Co jsou původní rostliny?Co jsou to migrační koridory?
Co jsou to mýdlové ořechy?Co jsou to polyuretany – PUR?Co jsou to zvláště chráněná území?
Co jsou to „ostrovní elektrárny/systémy“?Co lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech, domovních kotlích?Co mají zajíci společného s poklesem úrodnosti půdy?
Co mohu dělat, je-li obec zamořena tmavým kouřem?Co má náš dvůr (garáž) společného s povodní?Co máme dělat, když ze stromu padají při větru klacky?
Co obsahují prostředky do myček nádobí a jak šetřit jejich výběrem prostředí?Co pouští do vody továrna u řeky?Co rozumíme soustavou Natura 2000?
Co se může do vody uvolňovat ze střešních krytin? Které jsou bezpečné a které rizikové?Co se skrývá pod zkratkou CITES?Co se starými pneumatikami? Jak se recyklují?
Co se vypařuje doma do ovzduší?Co to je koupaliště s přírodním čištěním vody?Co to jsou a jak fungují separační a kompostovací toalety?
Co to jsou hromadné cyklojízdy a proč a kde se jich zúčastnit?Co to jsou nekonvenční fosilní paliva a proč se jim vyhnout?Co to jsou nízkoenergetické domy?
Co to jsou papírové vločky (celulóza)?Co to jsou pasivní domy?Co to teče tím potokem?
Co uspoří víc energie - elektrický nebo plynový sporák?Co vzniká při vaření a topení?Co z odpadů v domácnosti jsou nebezpečné odpady? Jak s nimi nakládat?
Co znamenají R-S věty na obalech některých výrobků?Co znamenají označení na chemikáliích?Co znamenají tříšipkové symboly na obalech? Co znamená "zelený bod"?
Co znamenají „éčka“ na potravinových obalech?Co znamená LCA výrobku/obalu?Co znamená označení FSC na dřevěných výrobcích?
Co znamená označení PEFC na dřevěných výrobcích?Co znamená princip RRR (reduce, reuse, recycle)?Co znamená „ochrana přírody a krajiny“?
Co znamená „značka shody”?Co říkají zákony k pálení odpadu?Doprava, cyklostezky, turistika
Ekologické stavitelstvíEkospotřebitel, nakupováníEnergie, obnovitelné zdroje
Existuje ekologický vánoční stromek?Existují prostředky pro čištění odpadů, které by nezatěžovaly životní prostředí?Hlavní strana
Jak a kde najít informace o kvalitě ovzduší v místě Vašeho bydliště?Jak a proč pomáhat mláďatům ježků?Jak dlouho mohou být freony ještě používány a jaké k nim existují alternativy?
Jak ekologicky na plíseň na zdech?Jak funguje bioplynová stanice?Jak je chráněna nelesní zeleň (dřeviny) kolem liniových staveb?
Jak je to s náhradní výsadbou a odvody za kácení?Jak je to s repelenty proti komárům?Jak jsou chráněny dřeviny rostoucí mimo les?
Jak jsou chráněny zdroje pitné vody?Jak jsou označovány úsporné elektrospotřebiče (energetické štítky)?Jak kompostovat v domácnosti a na zahradě?
Jak lze chytit ptáka v budově (hypermarketu, skladu…)?Jak lze nevítaný hmyz odpudit, případně zahubit?Jak lze při nákupu snížit množství odpadu, případně se vyhnout odpadům problematickým?
Jak lze rozpoznat výrobky obsahující PVC a vyhnout se jim?Jak lze snížit spotřebu a znečištění vody v domácnosti?Jak lze šetrně odstranit skvrny?
Jak moc ekologické jsou různé antikoncepční prostředky?Jak mohu zjistit, zda se v mém okolí pěstují geneticky modifikované plodiny?Jak mohu zjistit zátěž mého organismu toxickými látkami?
Jak mohu šetřit energií v domácnosti?Jak nakupovat a používat prostředky proti hmyzu?Jak nám škodí benzen?
Jak ochránit domácí zvířata, včely a svůj dům před napadením velkými šelmami?Jak ohřívat teplou vodu?Jak ovlivnit koncentraci formaldehydu v prostředí?
Jak ozelenit střechu?Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem průmyslový nebo zemědělský zdroj?Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem či kouřem soused?
Jak postupovat při desinsekci a deratizaci odbornou firmou?Jak postupovat v případě nalezení netopýra?Jak poznám geneticky modifikované potraviny v obchodech?
Jak prakticky pomoci volně žijícím živočichům?Jak probíhá povolování stavby? (jaká řízení)Jak se chovat v plochách veřejné zeleně?
Jak se liší jednotlivé domácí přístroje z hlediska spotřeby elektrické energie?Jak se mohu zasadit o lepší cyklistickou infrastrukturu?Jak se měří hluk?
Jak se měří tmavost kouře?Jak se měří zápach?Jak se orientovat při nákupu LED světel?
Jak se recyklují FVE panely?Jak se s wikikartotékou pracuje?Jak se sleduje kvalita ovzduší v bytě?
Jak se stát ekologickým zemědělcem?Jak se testování (netestování) výrobků označuje?Jak se třídí a recykluje elektroodpad? Kdo to zajišťuje?
Jak se třídí a recykluje hliník?Jak se třídí a recykluje sklo?Jak se třídí a recyklují plasty?
Jak se vyznat v ekoplenách – opravdových plenách?Jak se zapojit do integrovaného povolování?Jak se zapojit do povolování těžby?
Jak se zapojit do procesu EIA?Jak se zbavit holubů hnízdících na balkóně?Jak sepsat petici?
Jak si vybrat a provozovat osobní počítač?Jak si vybrat nátěrové hmoty?Jak snížit prostup tepla starými okny?
Jak snížit spotřebu herbicidů (glyfosátu) na zahradě?Jak snížit zatížení životního prostředí při praní?Jak svolat shromáždění?
Jak tlustá má být tepelná izolace?Jak uspořádat environmentálně šetrnější pohřeb?Jak utěsnit okna a dveře?
Jak velký je problém dusitanů a dusičnanů v jídle a nápojích?Jak vybrat sešity a papíry, které jsou ekologicky šetrné?Jak vybrat vhodné popínavé rostliny k ozelenění?
Jak vybudovat v domácnosti rozvody dešťové vody? Jak a kde dešťovou vodu správně uskladnit?Jak vyhlásit místní referendum?Jak zabránit jiřičkám (vlaštovkám) ve stavbě hnízda?
Jak zabránit ptákům ve znečišťování fasády?Jak zabránit zraňování volně žijících ptáků na nebezpečných místech?Jak zlepšit stará kastlová okna?
Jak zvukově zaizolovat stěnu od sousedů?Jak řešit černou stavbu?Jak žádat o náhradu škody způsobenou zvláště chráněnými druhy živočichů?
Jakou použít mechanizaci při kosení?Jaká by měla být strava kojenců a batolat z pohledu zdraví dítěte i životního prostředí?Jaká je právní úprava ochrany před obtěžováním hlukem?
Jaká je vhodná kosmetika pro dětskou pokožku?Jaká je výhoda kompaktních pracích prostředků?Jaká je zdravotně nezávadná a ekologická obuv?
Jaká jsou preventivní opatření proti nežádoucímu hmyzu nebo hlodavcům v domácnosti?Jaká mohou být profesionální opatření proti hmyzu nebo hlodavcům?Jaká volit okna a ostatní výplně?
Jaké barvy používat k malování?Jaké by mělo být vybavení domácnosti s dětmi?Jaké existuje příslušenství k plenám?
Jaké existují instituce zabývající se šetrnou turistikou?Jaké informace naleznu v Integrovaném registru znečišťování?Jaké jsou další možnosti tepelné izolace?
Jaké jsou limity pro pachové látky, které musí provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší dodržovat?Jaké jsou možnosti využití solární energie v domácnostech?Jaké jsou možnosti výběru a používání dámských hygienických potřeb s ohledem na životní prostředí?
Jaké jsou sankce za nezákonné pokácení dřevin?Jaké jsou vhodné materiály pro tepelnou izolaci?Jaké jsou výhody cyklodopravy před osobní automobilovou dopravou?
Jaké jsou základní povinnosti prodávajících a poskytovatelů služeb?Jaké jsou zásady šetrné turistiky?Jaké jsou „vychytávky“ pro (nejen látkující) rodiče?
Jaké kuchyňské spotřebiče jsou energeticky nejúspornější?Jaké problémy nám přináší azbest?Jaké součásti domovního odpadu lze využít a jak?
Jaké stavby jsou ekologické?Jaké toxické látky se mohou uvolňovat z nádobí?Jaké vybrat pleny pro ekodítě?
Jaké výhody přinášejí kompaktní zářivky?Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů v domácích kamnech a kotlích?Jaký je orientační přehled nátěrových hmot, EŠV a výrobků vhodných pro děti?
Jaký je rozdíl mezi biodegradabilními a klasickými jednorázovými plenami?Jaký je rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou?Jaký je rozdíl mezi recyklací, upcyklací (upcyclingem) a downcyclingem?
Jaký je rozdíl mezi turistikou, ekoturismem, šetrnou turistikou a agroturistikou?Jaký je význam starých vysokokmenných odrůd ovoce?Jaký mají větrné elektrárny vliv na životní prostředí?
Jaký systém vytápění nejméně škodí životnímu prostředí?Je kůže ekologický materiál?Je možné doma chovat volně žijícího živočicha (např. dravce, kunu, kavku, rosničku)?
Je možné se vyhnout herbicidům na veřejných prostranstvích?Je možné využívat dešťovou vodu na praní a další účely v domácnosti?Je mýdlo tenzidem, který méně zatěžuje životní prostředí?
Je pasivní kouření jen obtěžující nebo i škodlivé?Je vzhledem k životnímu prostředí příznivější mytí nádobí ručně nebo v myčce?Jedovaté rostliny v městské zeleni?
Jsou avivážní prostředky pro máchání šetrné k životnímu prostředí?Jsou biopotraviny zdravější a mohou obsahovat plísně, jelikož nebyly chemicky ošetřeny?Jsou hadříky z mikrovláken a žínky z lufy šetrné k životnímu prostředí?
Jsou látky nahrazující fosfáty šetrné k životnímu prostředí?Jsou mazlavá a neutrální mýdla a víceúčelové čisticí prostředky šetrné k životnímu prostředí?Jsou mikroorganismy v kompostu nebezpečné?
Jsou modelovací hmoty jedovaté?Jsou některé dřeviny zvláště chráněny?Jsou speciální čisticí prostředky nezávadné?
Jsou třísložkové prací prostředky stavebnicového systému vhodnější než univerzální?Jsou úsporné pračky s nižší spotřebou vody a energie šetrné k životnímu prostředí?Jste svědkem týrání zvířat, nalezli jste nalíčenou past, otrávené či postřelené zvíře, znáte osobu, která zvířata týrá?
Kam nahlásit nález ornitologického kroužku, kroužkovaného ptáka nebo pozorování chráněného či jinak zvláštního živočicha?Kam s nepotřebným oblečením a obuví? Co se starým a nepoužitelným textilem?Kam s přepáleným olejem?
Kam se obrátit, jestliže mám za to, že v okolí byl nelegálně pokácen strom?Kde a jak najít vhodné ubytování?Kde je možno využít fotovoltaicky napájené spotřebiče?
Kde lze biopotraviny nakoupit?Kde nám uniká teplo?Kde se dozvím, jestli se v řece/rybníku dá koupat?
Kdo hlídá kvalitu potravin v ČR?Kdo pokusy na zvířatech provádí a kontroluje?Kdo povoluje kácení dřevin?
Kdy se spolek může účastnit správních řízení?Kdy se vyplatí pořídit si nové přístroje s nižší spotřebou?Kdy volíme osvětlení LED světlem?
Kdy škodí hluk našemu zdraví?Konopí jako obnovitelný zdroj energie?Která lepidla jsou ekologicky přijatelná?
Které ekoznačky jsou věrohodné?Které orgány kontrolují dodržování povinností prodávajícími?Které popínavé rostliny lze využít v městském prostředí?
Které prostředky pro odstranění vodního kamene jsou vhodné?Které škodliviny znečišťují ovzduší?Který typ obalů je optimální z hlediska životního prostředí?
Lze doporučit dřevěné hračky bez jakýchkoli omezení?Lze obnovit zničené původní porosty luk a pastvin?Lze ocet považovat za šetrný k životnímu prostředí?
Lze si jednoduše nechat analyzovat nádobí, hračky, elektroniku, případně další předměty?Mohou chemické látky z hnojiv přecházet do potravin?Mohou se dioxiny dostat do potravin, případně do jakých a jak se bránit jejich příjmu potravinami?
Mohu v ČR potkat nebezpečné šelmy? Co mám při takovém setkání dělat?Musí déšť zmizet do kanálu?Může automobil jezdit na rostlinný olej?
Může kořenová čistírna zajistit čištění vody z domácnosti? Kdo ji povoluje, jak ji navrhnout?Může mít okolí paneláku vliv na povodeň?Můžeme v potravinách najít zbytky pesticidů?
Můžu si doma zařídit vlastní FVE elektrárnu? Vyplatí se to? Co pro to potřebuji?Našli jste chybu?Nejsou konzervy a další potravinové obaly z hliníku zdravotně závadné?
O STEPOchrana přírody, krajina, zeleňOdpady
Omezují vás volně žijící zvířata významně v nějaké činnosti?Ovzduší, hluk, světelné znečištěníPodle čeho a jak vybírat kojenecké a dětské oblečení?
Podléhají používané biocidní přípravky nějakému schvalování? Jak je tento schvalovací proces zakotven?Pomohou malé vodní nádrže zadržovat vodu v krajině?Praní a čistění, jaký má vliv na dětskou pokožku?
Proč a jak v domácnostech čistit bez chemie?Proč jsou povodně častější a silnější?Proč musíme uměle odchovávat ryby?
Proč má být dům těsný?Proč preferovat lokální výrobky?Proč se mluví o radonu?
Proč se provádějí pokusy na zvířatech?Proč se vyhnout na zahradě rašelině?Proč se vyhnout palmovému oleji?
Proč se vyhýbat chemickým čistírnám?Proč topit biomasou?Proč třídit zvlášť bílé a barevné sklo?
Proč ubylo vrabců a dalších druhů ptáků?Právo, účast veřejnostiS jakými legislativními opatřeními se setkáváme v ekologickém stavění?
S jakými veličinami a pojmy se setkáme při stavbách a stavebních úpravách?Sliz na praní – co to je, jak funguje a jak se vyrábí či kde ho koupit?Standardy ubytování pro venkovskou turistiku a agroturistiku
V jakých případech je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a jak má postupovat?Voda, praní, čištěníVoda v krajině a ve městě
Vyplatí se recyklace papíru?Za jakých podmínek lze pokácet dřevinu rostoucí mimo les?Za oknem každou noc piští nějaký pták a já nemohu spát. O jakého ptáka se jedná a co s tím?
Ze kterých plastových obalů se uvolňují ftaláty?Zemědělství, zahrádkářstvíZvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat
Čeho se vyvarovat při výběru hraček?Čím je nebezpečný herbicid glyfosát?Čím je nebezpečný oxid uhličitý?
Čím jsou dioxiny nebezpečné?Čím mohou děti kreslit a malovat?Čím nás ohrožují pyretroidy?
Čím se vyznačují prací prostředky pro pestré a barevné prádlo či pro jemné praní oproti těm běžným?Čím se řídit při výběru hraček?Škodí životnímu prostředí více nabíjecí nebo jednorázové elektrické články?
Žije u nás vlk, medvěd, rys? Kde a kolik? Jak je můžeme najít?