Vyplatí se recyklace papíru?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Využití sběrového papíru šetří vodu, energii a dřevo. Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklovaného papíru. Recyklaci papíru tedy můžeme podporovat jak vlastním tříděním a odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem výrobků z recyklovaného papíru. Výroba i recyklace papíru jsou ovšem náročné činnosti a je lepší, když se papíru obecně spotřebuje co nejméně.


Doporučujeme

  • Kupovat výrobky z recyklovaného papíru (grafický papír, sešity, obálky a jiné kancelářské potřeby).
  • Kvalitní recyklovaný papír se dá použít do všech druhů tiskáren i pro dlouhodobou archivaci dokumentů.
  • Dávat přednost papíru bělenému jen málo a bez použití chlóru.
  • Třídit papír podle jednotlivých typů podle požadavků odběratele (většinou na novinový papír, časopisy, smíšený papír, lepenku).
  • Umístit si na poštovní schránku nálepku zamezující vhazování reklamy - s textem např. "Nevhazujte reklamní tiskoviny"


Podrobný popis problému

Spotřeba papíru

Průměrná roční spotřeba papíru a lepenky je u nás okolo 130 kg na osobu. Využívání elektronické komunikace se na spotřeba papíru příliš neprojevilo. Podíl starého papíru a lepenky z celkové hmotnosti domovního odpadu činí cca 20%, ve městech pak až 25%.

Velké množství papíru se spotřebuje na tisk reklamních materiálů, které jsou distribuovány do schránek. Odhaduje se, že do každé schránky přijde kolem 15 kg materiálů ročně. Pokud o letáky nemáte zájem, označte viditelně schránku nápisem typu "Nevhazujte reklamu!" a distributor je povinen to respektovat.

Papír můžete šetřit mnoha způsoby, některé tipy najdete tady.


Třídění a recyklace papíru

Při recyklaci papíru se ušetří především samotné stromy (použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme asi 17 stromů v lese) a uspoří se až 50% energie a 40% vody. Sníží se také znečištění vzduchu (o 75%) a vody (o 35%). V ČR je v současnosti znovu využíváno asi 30-40% sběrového papíru.

Aby bylo možné papír zrecyklovat, je potřeba ho nejdřív správně vytřídit. Papír se odevzdává buď ve sběrnách (obvykle ho za nízký poplatek vykupují, nejvyšší cena je za kartony) nebo do modrých kontejnerů. Papír k recyklaci musí být čistý a suchý, nevadí sponky, svorky, okénka obálek apod. Do papíru nedávejte uhlový(kopírovací) a samopropisovací papír, zadní strany samolepek, hřbety knih (vytržené listy ano), kombinované obaly (tetrapak). Máte-li větší množství lepenky a krabic, je lepší je odevzdat do sběrny nebo sběrného dvora než jimi naplnit kontejner.

Recyklovaný papír se běžně přidává do papíroviny (i "nerecyklovaný" papír jí obsahuje asi 10%), ale není problém z něj vyrábět veškerý sortiment - papír pro tisk, krabice, obaly, sešity, knihy atd. Kvalitou je srovnatelný s jakýmkoliv papírem, důležité jsou vlastnosti papíru (gramáž, opacita, hladkost, prašnost) a nikoliv to, zda je papír "recyklovaný" nebo "panenský". Z málo kvalitního papíru se vyrábí izolace domů (foukaná papírová drť), toaletní papír, proložky vajíček. Papír na konci životnosti lze také zkompostovat případně použít na zátop.

Z hlediska životního prostředí je problematické také bělení papíru. Dříve se používal zejména chlor, který se může uvolňovat do prostředí a proto se od jeho používání upouští. Náhradou je šetrnější bělení kyslíkem, ozonem či peroxidem. Můžete se setkat s označením TCF (Total Chlorine Free - papír bělený bez chlóru) a ECF (Elemental Chlorine Free - papír bělený bez elementárního chlóru, jeho sloučeninami). Sněhobílý papír je zbytečný, zcela postačí málo bělený papír s šedým nebo žlutým nádechem.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden