Ze kterých plastových obalů se uvolňují ftaláty?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Ftaláty tvoří poměrně různorodou skupinu látek a to také odpovídá jejich využití. V různých obalových materiálech (plastových) se můžeme setkat s různými ftaláty. V obalech z polyvinylchloridu (PVC) se ftaláty používají jako přísada – změkčovadlo. Z tohoto materiálu se mohou uvolňovat a přecházet do potravin a nápojů. Jiný ftalát, tzv. polyethylentereftalát (PET) je materiál, ze kterého jsou vyrobeny nápojové láhve – „PETky“. Z něj se ale ftaláty do nápojů neuvolňují.


Doporučujeme

  • všímat si značek na obalech informujících o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny
  • kupovat výrobky v obalech z materiálů neobsahující ftaláty = vyhýbat se obalům z PVC
  • při nákupu nápojů dávat přednost vratným skleněným lahvím
  • pokud možno prázdné sešlápnuté PET láhve ukládat do sběrných kontejnerů na PET láhve, popř. na plasty


Podrobný popis problému

Skupiny ftálátů v plastových obalech

Ftaláty v PVC

PVC.jpg

Ftaláty jsou organické látky, soli kyseliny ftalové. Největší použití našly jako změkčovadla (plastifikátory) umělých hmot (např. PVC – polyvinylchlorid). Jako změkčovadllo se nejčastěji používá di-2-ethylhexylftalát (DEHP). Množství ftalátů v potravinových obalech je dáno hygienickými předpisy (vyhláškou č. 38/2001 o hygien. požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami). Ftaláty se mohou z PVC obalů uvolňovat a pronikat do potravin a nápojů, protože jejich molekuly nejsou v materiálu vázány pevnou chemickou vazbou. Molekuly ftalátů jsou spíše rozpustné v tucích, to znamená, že se snáze vyluhují (rozpouštějí, pronikají) do poživatin obsahující tuky a oleje.


Uvolňování ftalátů

Přítomnost ftalátů v potravinách byla skutečně potvrzena výzkumnými pracemi. I když se jedná o nepatrné koncentrace (ng/l), riziko spočívá v tom, že se ftaláty lidském organismu ukládají do tukových tkání a hromadí se zde (tzv. bioakumulace). Předpokládá se, že tyto látky mohou působit hormonálně i karcinogenně. I přes možné zdravotní riziko se potravinové obaly z měkčeného PVC stále vyrábějí, např. krabičky na nanukový dort, krabičky na potraviny určené pro rychlou spotřebu (saláty…), obaly na jemné pečivo… Zákaz jejich výroby se zatím nepodařilo legislativně prosadit. Obal z vyrobený z PVC je nepovinně (podle aktuálního zákona o obalech) označen trojkou v trojúhelníčku ze šipek.

Zdravotní riziko nepředstavují jen plastové potravinové obaly z PVC, ale např. i hračky, ze kterých se ftaláty mohou uvolňovat do slin dětí při olizování a okusování a další výrobky z měkčeného PVC. Molekuly ftalátů jsou relativně těkavé (snadno se vypařují), proto je možný jejich průnik do organismu i přes dýchací cesty. Např. výpary ve vnitřních prostorách nových automobilů obsahují ftaláty.

PVC jako materiál není ale problematický jen pro svůj obsah ftalátů. Kromě těchto látek obsahuje dále toxické kovy používané jako stabilizátory (kadmium, olovo). Problematická je také likvidace i recyklace PVC, např. při spalování vznikají dioxiny – jedny z nejjedovatějších látek (více viz Čím jsou dioxiny nebezpečné?).


Polyetylentereftalát (PET)

Další materiál s obsahem ftalátů je polyethylentereftalát (zkratka PET), ze kterého jsou vyráběny nápojové láhve – PETky. Polyethylentereftalát je organický polymer, skládající se z monomerů ethylenu a tereftalátu pospojovaných pevnou chemickou vazbou. Ftaláty tak do nápojů v PET-lahvích nepronikají. Molekuly tereftalátu (odvozené od kyseliny tereftalové) jsou zabudovány do struktury makromolekuly a mohou se uvolnit až při rozpadu materiálu, např. na skládkách nebo při neodborném spalování (např. doma), proto je žádoucí použité láhve nepálit ani nevhazovat do kontejnerů na směsný odpad, který skončí na skládce, ale do kontejneru na separovaný odpad (PET-láhve, popř. plasty), který je ještě určitým způsobem využit. Výsledným produktem recyklace již nejsou znovu nápojové láhve, ale např. syntetická textilní vlákna. Vzhledem k tomu, že všechny plasty a tedy i PET se vyrábějí z ropy, tzn. vyčerpatelné suroviny, je žádoucí dávat při nákupu nápojů přednost vratným (skleněným) lahvím, které lze opakovaně použít až 40x. Využíváním vratných skleněných lahví se zároveň sníží množství odpadu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica